Format modela koji se koristi na BIM projektu je također jako važan faktor. Možda ne toliko za konačni ishod projekta ali za kvalitetan BIM proces svakako jest. Osim formata u kojem se „grade“ modeli ovdje mislim i na formate za razmjenu i primopredaju. Na BIM projektima, za razliku od klasičnih projekta gdje smo uglavnom koristili samo dwg format, koristimo više raznih alata kako bi iz modela „izvukli“ korisne informacije pa je korištenje više formata uobičajeno.

Odabir BIM alata

Odabir alata/formata nije uvijek moguće uvjetovati jer smo nekada ograničeni time da ne smijemo preferirati određeni alat (objekti javne namjene) ili pak imamo suradnike koje smo odabrali iz nekog drugog razloga a oni ne koriste određene alate. Glavni odabir svodi se na to hoćemo li na projektu imati neki „zatvoreni“ sustav alata i formata obično vezanih za jednog proizvođača ili ćemo biti „otvoreniji“ i koristiti alate više proizvođača. Više o otvorenosti i zatvorenosti pisao sam ovdje. Svako od tih rješenja nosi svoje. Prvo rješenje nam daje veću kompatibilnost formata i lakše prebacivanje iz alata u alat. U drugom gubimo te mogućnosti ali ne brinemo toliko o kompatibilnosti svih suradnika jer se razmjena provodi preko formata koji svi BIM alati mogu čitati – ifc. Odluka će ovisiti i o tome koje alate koristi onaj koji inicira projekt. Jer alata ima podosta i ako se verzirate u jednom sistemu tada koristite taj sistem.
Načelno nisam za zatvorenost ali svjestan sam prednosti koje imamo ako koristimo uštimani sistem i nekih nedostataka korištenja zajedničkog formata tako da bih, ako je moguće, ipak izabrao takav sistem. I zato što iz takvog sistema možemo uvijek preći u “otvoreni” a obrnuti smijer nije moguć. No kako kažem nije primjenjivo na sve projekte.

Zajedno smo skupa

Definiranje formata za suradnju je važno i zato jer je još uvijek situacija nažalost takva da su mnogi suzdržani oko predaje modela suradnicima kako se ne bi predale sve informacije i objekti. Tako da, ukoliko je to slučaj, da oni koji to ne žele da znaju da to nije projekt za njih. BIM projekte karakterizira uža suradnja i kvalitetnija razmjena informacija pa to nije za one koji imaju rezervu prema tome. Neprikladno otuđivanje i korištenje tuđih informacija treba se rješavati na druge načine a ne uskraćivanjem istih.

Paleta BIM alata

Glavni alati za izradu BIM modela uobičajeno su Revit, Archicad i Allplan. No tu se javljaju modeli i ostalih struka pa se može pojaviti još raznih formata. Uobičajeno je da se koriste još npr. Advance Steel ili Tekla za modeliranje čelične konstrukcije, Civil 3D za paniranje terena, pa neki od alata za analizu konstrukcije, pa možda neki alat za strojarske elemente ili instalacije, pa…nabere se toga. A osim glavnih formata za izradu BIM modela potrebno je dogovoriti i sve druge formate koji su potrebni da bi se izvršile sve zacrtane zadaće. Tako npr. uobičajeno je da se kod svake predaje modela, a to se ne odnosi samo na kraj pojedine faze nego i na sve predaje modela kao podlogu za ostale suradnike, model predaje u osnovnom formatu u kojem je izrađen, ifc formatu za one koji ne mogu koristiti osnovni format, dwg formatu za one koji još uvijek ne rade u BIM alatima i nwc formatu koji služi za izradu zajedničkog modela. Na kraju projekta može se zahtijevati još pokoji format kao npr. CoBie koji koriste neki od sistema za FM, pdf za arhiviranje i ispis dokumentacije, excel tablice, word dokumenti…Kako tih formata ima podosta potrebno je dobro definirati koji se alati i kada koriste za prijenos kojih informacija.  I da ne zaboravim osim vrste formata potrebno je definirati i verziju bio nativnog bilo ifc formata jer ne surađuju sve verzije programa sa svim alatima.

Probna razmjena modela

Kako koristimo razne formate i alate preporuka je da se već na samom početku projekta, sa nekim osnovnim elementima kao što su konstruktivne osi i neki reper (obično je to kocka na skecištu prve dvije osi), odradi probna razmjena modela i da se eventualne poteškoće riješe odmah. Pogotovo je bitno da se koordinate projekta podese u svim modelima na isti način kako bi buduća preklapanja bila korektna što je od presudne važnosti za funkcioniranje projekta.

Author: Vedran Orešić

Kao BIM konzultant i Autodesk Certified Instructor pomažem kolegama da implementiraju Autodeskova BIM rješenja kako bi svoj svakodnevni rad učinili efikasnijim.
Show Buttons
Hide Buttons