Kako u BIM projekt?

#01 Što je BIM projekt?

BIM se proširio i kod nas i danas sve više ureda na neki način koketira s njime. Neki precrtavaju CAD nacrte u 3D u Revit-u a neki stvarno povezuju sve struke u jedan zajednički modeli i iz njega crpe potrebne informacije. I sve to mi danas nazivamo BIM-om. Kako ja...

read more

#02 Tko pokreće BIM projekt?

Da bi BIM projekt uopće postojao treba ga netko inicirati i pokrenuti. Najlogičnije je da je to investitor jer on potencijalno ima najviše koristi od takvog načina rada, mada to nije pravilo. Budući da korist mogu imati svi na projektu, često se događa da ako...

read more

#03 Zašto idemo u BIM projekt?

Razlozi za ulazak u takav pothvat mogu biti različiti. Od prestiži do marketinga, od stvarnih benefita do zablude što je to uopće. No, pokretanje BIM projekta nije malen zalogaj. Mnogo toga treba „posložiti“ i usuglasiti da bi to BIM projekt bio uspješan. Kako bi se...

read more

#05 Koje formate koristimo na BIM projektu?

Format modela koji se koristi na BIM projektu je također jako važan faktor. Možda ne toliko za konačni ishod projekta ali za kvalitetan BIM proces svakako jest. Osim formata u kojem se „grade“ modeli ovdje mislim i na formate za razmjenu i primopredaju. Na BIM...

read more

#06 Koji dokumenti definiraju BIM projekt?

Kada definiramo glavne elemente BIM projekta potrebno ih je i dokumentirati. Postoji nekoliko uobičajenih dokumenata (potekli iz UK regulative) koji se koriste za reguliranje BIM projekta. Ovisno o tome definiramo li ove stvari unaprijed i prema tome tražimo sudionike...

read more

#07 BIM način razmišljanja

Kada se govori o usvajanju BIM-a govorimo o tri komponente koje moramo "posložiti" kako bi sve funkcioniralo. Alati, procesi i ljudi. Alatima smo se pozabavili u prošlim člancima - alatima kojima gradimo BIM model koji onda postaje alat koji ćemo koristiti kao...

read more

#08 Procesi na BIM projektu?

Definirali smo što želimo i kakav nam model za to treba. Sada to još treba i provesti u djelo. BIM nije samo kreiranje BIM modela nego, ja bih čak rekao da - BIM počinje kada taj model počnemo koristiti. BIM model nam može na razna načine pomoći da dođemo do...

read more

#09 Faze BIM projekta

Iako su faze ostale iste trebamo biti svjesni da će se njihova dužina promijeniti. Donošenje pravih odluka ranije u projektu pretpostavlja i to da ćemo imati i prave informacije ranije. Za to nam ipak treba i nešto više vremena. "Gradnja" kvalitetnog modela ne događa...

read more

#10 Kolaboracija na BIM projektu

Odvijanje BIM projekta svodi se na uspješno korištenje BIM modela (množina) i efikasnu kolaboraciju među sudionicima projekta. Što mislim kada govorim o kolaboraciji. To su sve aktivnosti koje se odvijaju između sudionika na projektu. Od prve razmjene datoteka do...

read more

#11 Imenovanja datoteka na BIM projektu

Jedna od važnijih stvari pri razmjeni je i način imenovanja dokumenata. Budući da su razmjene česte i da se na projektu nalazi mnoštvo datoteka važno je nedvojbeno znati što se nalazi iza svakog imena i kako pronaći ono što nam treba. Na što treba paziti kod...

read more

#12 ISO 19650 standard razmjene datoteka

Standard ISO 19650 propisuje procese rada na BIM projektima pa tako između ostalog propisuje i način razmjene datoteka na CDE. Ovaj način razmjene koristi se već dugi niz godina jer je prije već bio propisan UK BIM standardom a ISO ga je preuzeo u cijelosti. Ovdje ću...

read more

#13 Koordinacije na BIM projektima

Kada smo posložili sve što smo naveli u prošlih 12 članaka onda tek počinje… BIM kick-off Prva BIM koordinacija je možda i najvažniji BIM sastanak koji će se održati na projektu. Tu će se dati osnovni ton projektu koji ga često prati prati cijelim putem. Ovo je još...

read more