BIM 4 FM

by | stu 9, 2020

Puno slušamo o tome kako je BIM proces koji se provlači kroz cijeli životni vijek građevine. To je postalo nekako samo po sebi jasno. Na kraju tog kruga je Facility Management  – ili po našem održavanje. A ako nam BIM može pomoći u tome da bolje očistimo zgradu? 😉

Što je to Facility management (FM)?

Ne mislim da moramo definirati što to je nego trebamo biti svjesni da postoji cijeli proces koji se dešava sa zgradom nakon primopredaje koji se može odvijati bolje ili lošije. Taj proces uključuje i čišćenje ali i mnogo drugih elemenata kao što su upravljanje prostorom, uređajima…a to je tek početak. Poznato je da na taj dio odlazi veći dio troškova same zgrade ako gledamo njezin cijeli životni vijek. A tamo gdje se puno novaca troši vrijedno je razmisliti da li se može neki postotak i uštedjeti, jer par posto od puno je dosta 😊. Pa je stoga, u duhu ovog bloga, od pitanja – Što FM je? – važnije pitanje je – Što bi FM mogao biti? I naravno kako nam BIM ili upravljanje informacijama u tome može pomoći?

FM jučer i danas

Razlika između pohranjivanja informacija u registratorima punim nacrta i dokumenata naspram onog u dobro strukturiranoj digitalnoj bazi podataka govori sama za sebe. Ukoliko moramo pronaći npr. gdje se nalazi neki element i sve info o njemu puno je lakše pretražiti bazu, pronaći ga u modelu i tamo preuzeti sve informacije nego prelistavati papirnatu dokumentaciju. No to je samo ona prva dobrobit pametnog korištenja informacija. Jer kada već imamo sve te informacije na jednom mjestu onda bi bilo šteta da se samo na tome zadržimo. Danas već ima mnoštvo alata koje koriste neku vrstu digitalnog modela ili baze da na ovaj ili onaj način dokumentiraju ono što se događa na objektu. Bilo da se radi o elementima ili uređajima (Asset management) bilo da nam je cilj upravljanje prostorom (Space management). I to je već veliki napredak.

„FM“ sutra

Ali prava prednost u upravljanju građevinama nije dokumentiranje postojeće situacije nego predviđanje buduće situacije. Informacija o tome gdje bi se moglo nešto pokvariti i šansa da to spriječimo nam je još više od koristi nego samo dokumentiranje kvara. Tako nam pametno korištenje i analiza sakupljenih informacija može ne samo pomoći da brzo reagiramo nego i da preveniramo neželjene situacije.

No danas je FM otišao i korak dalje. Povezivanje informacija koje imamo u bazi podataka sa živim informacijama koje uzimamo sa objekta je taj korak. I dok se to danas koristi za npr. upravljanje GHiV, rasvjetom i kontrolom pristupa primjene bi mogle biti i puno šire.
Uzmimo kao primjer uredsku zgradu. I uzmimo da informacije o toj zgradi ne samo da imamo u bazi nego da ih i pratimo tijekom korištenja neko vrijeme. I analizom informacija dođemo do zaključka koje dane imamo više ljudi u zgradi a koje manje, u koje vrijeme ljudi uglavnom dolaze i odlaze, u koje vrijeme i koliko od njih jede u menzi, koliko ih dolazi koje dane automobilima, kome je hladno a tko otvara prozore, kada se koriste sale za sastanke a kada stoje prazne, i sl. I sve to lijepo statistički obradimo.
Pa onda vidimo npr. koliko ureda treba grijati u koje vrijeme, kako možemo rasporedit ljude da ne grijemo prostore koje ne trebamo, koliko obroka trebamo pripremiti koje dane da se hrana ne baca, koje ljude grupirati prema tome kakva im mikroklima paše, koliko nam parking prostora treba a koji dio bi smo mogli iznajmiti, kada treba upogoniti sve liftove a kada samo dio njih,…i na kraju koliko nakon ove Covid situacije uopće ljudi koristi urede i treba li nam možda manji prostor?

Ovo je samo jedan pojednostavljeni primjer kako bi mogli imati koristi od predviđanja a ne samo dokumentiranja. To bi bilo pravo upravljanje objektom ako želimo uštedjeti novce. Takve stvari bi nam efikasno upravljanje informacijama trebalo pružiti tj će pružiti onima koji će to htjeti. Naravno tu ne spominjem AI kao smjer u kojem će se alati razvijati i na ovom području čime bi sve ovo moglo biti još zanimljivije. To bi mogao biti „FM“ budućnosti,  a ne samo par čistačica koje ćemo platiti par kuna više ili manje po satu.

Sve ovo jest malo više od BIM-a u užem smislu riječi. Ali  nije ovdje riječ o tome što je a što nije BIM nego kao nam informacije koje imamo ili možemo skupiti o objektu mogu pomoći da imamo što više koristi.

Digital Twin

Ima i još koji korak dalje. Digital  Twin je pojam koji se sve češće susreće kada govorimo o upravljanju objektom. Ovo je danas velika tema i zaslužuje više od jednog odlomka ali  – najkraće rečeno – Digital Twin je BIM model koji ima živu vezu sa stvarnim objektom. Senzorima pratimo što se događa na objektu i sve te informacije se prenose i u virtualni model objekta kako bi na jednom mjestu imali pregledno pristup do svih njih. Osim samog praćenja i upravljanja ovakav sistem nam omogućuje i sagledavanje what if scenarija kojima bez da utječemo na stvarni objekt možemo istraživati kako da budemo još efikasniji u njegovoj eksploataciji.

Kako početi?

Tema FM-a je jako široka i nadam se da će biti sve aktualnija da se i njome malo više pozabavimo. Kako ćemo mi, na kraju, koristiti informacije koje će nam biti sve više dostupne to je na nama. Ali za to trebamo imati te informacije. I to je jedna od prvih tema kojima ćemo se trebati pozabaviti. Kako uopće pripremiti BIM model pa tako i informacije da bi ih mogli kvalitetno iskoristiti i za FM? E tu nas čekam 😉

Author: Vedran Orešić

Kao BIM konzultant i Autodesk Certified Instructor pomažem kolegama da implementiraju napredna BIM rješenja kako bi svoj svakodnevni rad učinili efikasnijim.