Kada se govori o usvajanju BIM-a govorimo o tri komponente koje moramo “posložiti” kako bi sve funkcioniralo. Alati, procesi i ljudi. Alatima smo se pozabavili u prošlim člancima – alatima kojima gradimo BIM model koji onda postaje alat koji ćemo koristiti kao okosnicu BIM procesa.  No prije nego pređemo na procese koje trebamo ustanoviti malo bih se osvrnuo na ovu drugu komponentu – ljudi. Komponentu koje je kod nas, po meni, jedna od najvećih prepreka prema široj upotrebi BIM-a, ali zašto je tome tako je tema za neki drugi članak.

Promjena načina razmišljanja

Korištenje BIM alata nam omogućava neke stvari koje nismo mogli imati u klasičnom načinu rada. No to što nam omogućavaju ne znači da će se i sami po sebi dogoditi. Prije definiranja kako će teći BIM projekt moramo odlučiti u kolikoj mjeri se i mi želimo prilagoditi novom načinu rada. Sa BIM-om se pojavilo više načina kako neke stvari možemo napraviti efikasnije nego prije ali moramo se za to malo odmaknuti od utabanih staza. Na projektima gdje sam bio u ulozi “organizatora” BIM projekta česta je rečenica bila – “ali mi smo to do sada radili drugačije” ili “mi bi to radili kao i do sada“. „Nažalost“ promjena pretpostavlja da neće sve ostati isto – jer ako ostane onda nema promjene. Tako da je jedna od važnih stvari odvagnuti koliku su promjenu akteri spremni prihvatiti. Što je promjena veća to je korist od novog načina rada veća. Ali treba uzeti u obzir i vrijeme prilagodbe tako da možda nećemo moći uvesti sve promjene na jednom projektu ili ne baš sve uvesti od početka projekta. Novi alati za suradnju na projektima daju nam mnoštvo mogućnosti međutim postepena implementacija tih mogućnosti pokazala mi se kao bolji način od toga da sve krenemo koristiti odjednom.

Nužne promjene

Ali neke stvari moramo pr(o)imjeniti što prije kako bi smo imali koristi od BIM-a. Jedan od elemenata koji karakteriziraju novi način rada je donošenje odluka prije nego kasnije. Kvalitetan BIM model i alati za njegovu analizu omogućavaju nam da neke informacije imamo prije pa tako i kvalitetne odluke donesemo na vrijeme, dok su izmjene u projektu bezbolne i ne koštaju previše. Te odluke mogu učiniti veliku razliku u konačnom rezultatu – samom objektu – kako izgradnji tako i korištenju. Jer često se događa u klasičnom načini rada da do nekih saznanja dođemo kasnije u procesu – kada je premalo vremena da se vratimo na početak ili pak previše košta da se izmjena napravi.
To jest velika prednost no to ne dolazi samo  po sebi zato što koristimo BIM model/alate. Ukoliko ne promijenimo i uvriježeni način razmišljanja i uvedemo nove procese tada nećemo moći iskoristiti puni potencijal BIM-a. Kako bi u potpunosti iskoristili BIM sve navedene komonente – alati, procesi i ljudi trebaju se unaprijediti.

Author: Vedran Orešić

Kao BIM konzultant i Autodesk Certified Instructor pomažem kolegama da implementiraju Autodeskova BIM rješenja kako bi svoj svakodnevni rad učinili efikasnijim.
Show Buttons
Hide Buttons