Kada definiramo glavne elemente BIM projekta potrebno ih je i dokumentirati. Postoji nekoliko uobičajenih dokumenata (potekli iz UK regulative) koji se koriste za reguliranje BIM projekta. Ovisno o tome definiramo li ove stvari unaprijed i prema tome tražimo sudionike ili dogovaramo li detalje sa odabranim sudionicima dokumenti se malo različito sastavljaju i zovu (EIR, BEP, MPDT, …). Kod nas se uglavnom događa da se suradnici biraju prema nekim drugim faktorima pa se onda BIM „nadodaje“ na projekt. Tako da će neki dokumenti i izostati. Ja, u našoj situaciji, ne bih ni inzistirao na svim tim dokumentima.

Sadržaj BEP-a

Važno je po meni imati dokument koji jasno definira sve što je dogovoreno i da su svi od kojih se očekuje da ga se pridržavaju s njime upoznati. Taj se dokument najčešće naziva BEP (BIM execution plan ili na hrvatski BIM plan izvršenja) mada ima i dragih naziva. Primjer takvog dokumenta prilagođenog za domaće projekte možete preuzeti ovdje. Taj dokument popisuje sve one odluke koje smo prije naveli:

ali i još dosta toga bitnoga za uspješnu realizaciju BIM projekta kao npr.

  • Upute za izradu i predaju BIM modela
  • Upute za provjeru BIM modela
  • Koordinate za preklapanje BIM modela
  • Standardi imenovanje dokumenata
  • Standardi označavanja BIM objekata
  • Način razmjene informacija (CDE)
  • Učestalost razmjene informacija
  • Procedure verifikacije informacija
  • Itd.

BEP kao ugovorna obaveza

Naravno bilo bi dobro da takav dokument postoji prije ugovaranja projekta jer se tu definiraju obaveze sudionika. A kako smo vidjeli one se mogu u mnogome razlikovati u ovisnosti od ciljeva projekta što može značajno utjecati na obim posla. Kako je čest slučaj da je nekima ovo prvi takav projekt nije dovoljno samo distribuirati dokument nego ga treba i osigurati i da je svima jasno što se od njih očekuje.
Nažalost bilo je i situacija gdje se i nakon zahtjevnog zadatka da se taj dokument sastavi dogodilo da taj dokument nije došao do svih za koje je bio relevantan ili barem ne na vrijeme. To su situacije koje je moguće riješiti tako da osiguramo zajednički BIM kick-off sastanak i/ili sa zajedničkom platformom za dijeljenje dokumentacije (CDE). Bilo je situacija i da je dokument distribuiran ali nije shvaćen ozbiljno pa ga nisu svi pročitali ili dovoljno ozbiljno shvatili. Zato je dobro pripremiti takav dokument na vrijeme i dodati ga kao ugovornu obavezu.

Prava mjera BIM-a

Kod definiranja BIM projekta jedna od najvažnijih stvari je odrediti pravu mjeru onoga što se od BIM metodologije može primijeniti na konkretnom projektu. Jer preambiciozan BIM može previše zakomplicirati zahtjeve od sudionika i na kraju ugroziti rezultat. Premali zahtjevi će pak dati premale rezultate za veliki trud koji treba uložiti kako bi se takav projekt dogodio. Za ovo ne postoji špranca već je potrebno dobro poznavanje projekta, sudionika, BIM procesa i sl… i malo sreće.
Ipak ako ste u nedoumici, pogotovo na prvim projektima, ja bih se prije priklonio manje ambicioznom pristupu – pristup koji će biti manje zahtjevan, koncentriran na one najvažnije elemente ali isto tako bih onda i snažno inzistirao da se to i ostvari.

Author: Vedran Orešić

Kao BIM konzultant i Autodesk Certified Instructor pomažem kolegama da implementiraju Autodeskova BIM rješenja kako bi svoj svakodnevni rad učinili efikasnijim.
Show Buttons
Hide Buttons